English       Join KSYM

תרומות

ניתן לבצע תרומות חסכוניות באמצעות הטבלה הבאה. שים לב שהמידע שלהלן מותאם כדי לספק לך הכרה במס במטבע המועדף עליך תוך צמצום סכום דמי העסקאות שבית הכנסת משלם. תודה על תמיכתך!

אנא ציין את מטרת התשלום שלך בעת שליחת טפסי התשלום המקוונים.

 דמי חבר -  5784

דמי חבר נותרו כפי שהיו בשנה שעברה (5783).

 

חברי קרן הבניין

חברים שאינם חברי קרן הבנין

משפחה

1650 NIS 2000 NIS

יחיד

850 NIS 1000 NIS

 

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' רבקה בירון, מנהלת בית הכנסת במייל: administrator@ksym.org.il

 

  ישראל (שקלים בלבד) (USD, GBP, CAD) ארה״ב, אנגליה, וקנדה
תשלומים לקרן הבניין בלבד

צ'קים:
לטובת: בית הכנסת אשכנז-בוכמן

העברה בנקאית:
בנק מזרחי (20)
סניף 521
חשבון: 328112
בית הכנסת אשכנז-בוכמן

פלטפורמת JGive תומכת בתשלומים קבועים או חוזרים במספר מטבעות זרים, ומנפיקה קבלות מס במדינות אלו.
לחץ כאן כדי לשלם במטבע חוץ

כל תשלומים למעט קרן בנייה 

צ׳ק או העברה בנקאית מומלץ לסכומים גבוהים כדי לאפשר לבית הכנסת לחסוך בדמי עסקה

כרטיס אשראי:

אתר תשלומים בשקלים

 

צ'קים:
לטובת: בית הכנסת אשכנז-בוכמן

העברה בנקאית:
בנק מזרחי (20)
סניף 521
חשבון 136396
בית הכנסת אשכנז-בוכמן