English       Join KSYM

רישום לקהילה

דמי חבר שנתי / אפשרויות תשלומים
 
בבית הכנסת ישנם שני סוגים שונים של חברות: חבר קרן בנייה וחבר עמית.
הסכום של דמי חבר הוא שונה לחברי קרן לבניין ולחברים עמיתיים. בנוסף, קיימים שיעורים שונים למשפחה בראשות זוג נשוי או למשפחה חד הורית..
 
חבר קרן בנייה נדרש להתחייב לשלם סכום כולל של 7500 $ או 26,500 ₪ בגין אחזקת בניין בית הכנסת בנוסף לדמי החברות השנתיים שלהם. חברי קרן הבניין מקבלים הנחות על השכרת אולם בית הכנסת, העדפה לישיבה בימים נוראים והטבות נוספות.
 

חברות משפחתית

קרן הבניין

1650

חברות יחיד

קרן הבניין

850

חברות משפחתית

חבר עמית

2000

חברות יחיד

חבר עמית

1000

 

 אפשרויות תשלום