English       Join KSYM

אודותינו

בית הכנסת שלנו ממוקם בשכונת מוריה (לשעבר בוכמן) במודיעין, ומונה כיום למעלה מ-200 משפחות. בקהילה שלנו יש מגוון רחב של משפחות: משפחות ישראליות, ומשפחות רבות שעלו לארץ בשנים האחרונות, מצפון אמריקה, אנגליה, אוסטרליה ומקומות נוספים. התרבויות השונות מהם באות משפחות הקהילה, יוצרות מרקם והווי מיוחד.

בית הכנסת שלנו הוא בראש ובראשונה מקום תפילה ומקום תורה. במשך השבוע ובשבתות מתקיימים שיעורי תורה רבים לגברים ולנשים צאת רבינו רב שלמה סובול, ואחרים. קהילתנו התברכה גם בכמות גדולה של ילדים ובני נוער, כן ירבו, ולכן יש השקעה רבה בתחום של זה. יש פעילויות רבות לילדים ולנוער הכוללות קבוצות ילדים, תפילות, לימוד הורים וילדים, ועוד.

כקהילה, אנו רואים חשיבות רבה מאוד בצד החברתי. בית הכנסת מארגן פעילויות רבות, כגון: אירועים לחגים, טיולים משותפים, ערבי נשים, ועוד כהנה וכהנה פעילויות שמטרתם לגבש את הקהילה ולהפוך אותה למעין משפחה גדולה ומאוחדת.