English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמני תפילה

 שבת פרשת תרומה

הדלקת נרות: 17:04
מנחה וקבלת שבת: 17:11

שחרית: 5:48, 7:00, 8:15, 9:00
מניין נוער: 9:15
סוף זמן קריאת שמע: 9:07
סוף זמן תפילה: 10:03


מנחה: 16:50, 12:27
ערבית: 18:01

זמנים לימי חול לתאריכים 18-23.2.24
שחרית ימים ראשון עד חמישי: 6:02, 7:30, 8:15, 9:00
שחרית יום שישי 5:57, 7:30, 8:15, 9:00
סוף זמן קריאת שמע ביום שישי 9:04
סוף זמן תפילה ביום שישי 10:00
מנחה: 13:00, 17:13
ערבית: 17:50, 22:00

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית