English       Join KSYM

עדכון אחרון - 5/10/21

על פי מדיניות התו הירוק, אנשים המחוסנים במלואם או שהחלימו מקרונה יכולים להגיש בקשה לתו ירוק אישי המאפשר להם להשתתף בתפילות בית כנסת.

אם לא מחוסנים גם אפשר להצטרף עפ בדיקת קורונה שלילית - PCR ל7 ימים או אנטיגן/בדיקה מהירה ל24 שעות

לפרטים תיכנסו לאתר רמזור: https://corona.health.gov.il/ramzor

 

אם אתם זכאים לתו ירוק, אך עדיין לא הנפקתם את התו, הגישו בקשה כאן באתר  של משרד הבריאות על מנת להנפיק תו ירוק.

מה כדאי לי לעשות עכשיו?

על מנת להירשם לכל המניינים ופעילויות בתקן של התו הירוק  , עליך להירשם מראש אצל מנהלת המשרד שלנו שיאשר את התו. התהליך הינו חד פעמי והיה תקף עד  לתאריך התפוגה של התו הירוק האישי.

לשם כך עליך למלא טופס זה. תזדקק לעותק של התו הירוק שלך בפועל (ראה דוגמא למטה)

אם נתקלת בקשיים טכניים בשליחת המידע, אפשר לפנות  במייל ל

מה קורה לאחר מכן?

חברים שרשמו את התו הירוק שלהם יוכלו להשתתף באירועי בית הכנסת. מומלץ תמיד להשאיר עותק של תו ירוק המודפס עליכם בכל עת.

הוועד פועל ללא הפסקה למענכם כדי לאפשר פעולות ותפילות כקהילה. 

אנו מודים לכם מראש על הסבלנות והבנה

  

דומאות של תו הירוק 

Tav Yarok Sample