מנחה וקבלת שבת     -     Mincha / Kabbalat Shabbat  

 

*REMINDER: Before you can sign up for the Tav Yarok minyan,you must fill out the correct forms here.  

PLEASE NOTE: If you have guests coming for Shabbat, they must go through the same process if they plan to daven in the Tav Yarok minyan

 

תזכורת - לפני שתוכל להירשם למניין תו ירוק, עליך למלא טופס זה

שימו לב: אם יש לכם אורחים שמגיעים לשבת, עליהם לעבור את אותו התהליך אם הם מתכננים להתפלל במניין תו ירוק.

 

Minyan

 מניין

Location

מקום

Who can attend 

למי מותר להשתתף

Limits

הגבלות

Sign-up

הרשמה

17:30 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

18:54 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

18:50 Tav Yarok

https://lh5.googleusercontent.com/1ETVAHat801vCFDCMTec9N4HUdjYFisT21WizrXee28KcJsd31Kwe08dMGikUnmKVuIxnq-XIVT5FgmhdcjmBTXXC502gZFCjxao31WAIabsUgsGRJ84XMVCdrVjlh5TCdywPWsl

 תו ירוק

Upstairs / Main Shul

בית כנסת למעלה

Tav Yarok Pre-registered with office (and infants under 1)

תו ירוק - הרשמה עם המשרד מראש - מותר גם לתינוקות מתחת לגיל שנה

63 Women / נשים

128 Men / גברים

Sign up here

 

* All non-infants need to wear masks covering their mouth and nose.

* כולם (חוץ מתינוקות) חייבים לשים מסכה המכסה אף ופה.



שבת שחרית      -     Shabbat Shacharit  

 

Minyan

 מניין

Location

מקום

Who can attend 

למי מותר להשתתף

Limits

הגבלות

Sign-up

הרשמה

05:44 

Netz הנץ

Upstairs / Main Shul

בית כנסת למעלה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors

20 בפנים

No Signup Necessary

ללא הרשמה

07:00 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

08:30 Tav Yarok

https://lh5.googleusercontent.com/1ETVAHat801vCFDCMTec9N4HUdjYFisT21WizrXee28KcJsd31Kwe08dMGikUnmKVuIxnq-XIVT5FgmhdcjmBTXXC502gZFCjxao31WAIabsUgsGRJ84XMVCdrVjlh5TCdywPWsl

 תו ירוק

Upstairs / Main Shul

בית כנסת למעלה

Tav Yarok Pre-registered with office (and infants under 1)

תו ירוק - הרשמה עם המשרד מראש - מותר גם לתינוקות מתחת לגיל שנה

63 Women / נשים

128 Men / גברים

Sign up here

09:00

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

 

* All non-infants need to wear masks covering their mouth and nose.

* כולם (חוץ מתינוקות) חייבים לשים מסכה המכסה אף ופה.






שבת מנחה      -     Shabbat Afternoon Mincha  

 

Minyan

 מניין

Location

מקום

Who can attend 

למי מותר להשתתף

Limits

הגבלות

Sign-up

הרשמה

17:30 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

18:40 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

 

* All non-infants need to wear masks covering their mouth and nose.

* כולם חייבים לשים מסכה המכסה אף ופה.

 

ערבית במוצאי שבת      -     Motzei Shabbat Maariv  

 

Minyan

 מניין

Location

מקום

Who can attend 

למי מותר להשתתף

Limits

הגבלות

Sign-up

הרשמה

19:43 

Downstairs / Social Hall and Sukka Patio

אולם אירועים למטה / ומרפסת סוכה

Everyone

פתוח לכולם

20 indoors / בפנים

100 outdoors / בחוץ

No Signup Necessary

ללא הרשמה

 

* All non-infants need to wear masks covering their mouth and nose.

* כולם (חוץ מתינוקות) חייבים לשים מסכה המכסה אף ופה.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account