You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Shabbat Parshat Bereishit - שבת פרשת בראשית

Shabbat Parshat Bereishit - שבת פרשת בראשית


  Shabbat Parshat Bereishit  - שבת פרשת בראשית

 ‍זמנים לימי חול

 שחרית נץ* ביום ראשון: 6:31

שחרית נץ* ביום חמישי: 6:34

7:00 למטה

8:15 למעלה

  

יום שישי

6:34, 7:30, 8:15, 9:00

 

מנחה - למטה

   17:46  

 

ערבית - למטה

 18:19  

 

ראש חודש מרחשון

ימי שלישי ורביעי, ה25-26 באוקטובר

שחרית: נץ*, 7:00, 8:15

 

לדעת זמני נץ נא להצטרף לקבוצת וואטסאפ*https://chat.whatsapp.com/Ce1O4NiZlbpH6QoraoUajY 

 *******************************************

Keep Up to Date with Whatsapp

Receive instant shul updates

Divrei Torah from Rav Sobol

Halachic Info from Rav Sobol

Parsha Insights from Rabbanit Tali Sobol

Netz minyan daily times

Other updates...


Go to the bottom of this newsletter for ALL links for signup

 

  שבת

ליל שבת

    הדלקת נרות: 17:39

מנחה וקבלת שבת  17:46

(למעלה ולמטה)

   

שחרית

נץ (למעלה): 6:15

7:00 - למטה

8:30- למעלה

9:00 - למטה

   סוף זמן קריאת שמע: 9:36

סוף זמן תפילה: 10:32

 

מנחה

    16:55

17:30

 

ערבית, צאת שבת

18:33

************************************

להתעדכן עם וואטסאפ

קבל עדכונים מיידיים של בית הכנסת--

דברי תורה מהרב סובול--

מידע הלכתי מהרב סובול--

פרשה תובנות מהרבנית טלי סובול--

מניין נץ בזמנים יומיומיים--

 עדכונים נוספים...

 

עבור לתחתית הניוזלטר הזה עבור כל

הקישורים להרשמה

‍Mazal Tov - מזל טוב

Mazal tov to Dov and Sheara Einhorn on the Bar Mitzvah of Yonatan.

 

Mazal Tov to Debby and Joel Wine on the engagement of their daughter Meirav to Meir Margalit of Jerusalem / Baltimore. Mazel Tov also to Sandy and Gerry Wine, Meirav’s grandparents.

 

Mazel tov to Caryn and David Meltz on the engagement of their daughter, Daniella to Moshe Charish from Hashmonaim. 

 

Mazal Tov to Rafi and Rina Fishman on the birth of their daughter, Mia Pamela. Mazal tov also to grandparents Vic and Sharon Fishman. 


מזל טוב לדב ושירה אינהורן לרגל בר המצווה של יונתן

 

 ‍מזל טוב לדבי ויואל ווין לרגל אירוסיה של ביתם מירב למאיר מרגלית מירושלים/בולטימור

מזל טוב גם לסבים ג'רי וסנדי ווין


  מזל טוב לקרן ודוד מלץ לרגל אירוסין של בתם דניאלה למשה חריש מחשמונאים

 

מזל טוב לרפי ורינה פישמן לרגל הולדת בתם, מיה פמלה. מזל טוב גם לסבים וויק ושרון פישמן  

‍Location of Weekday Mincha/Maariv 

מיקום מנחה/ערבית בימי חול

‍Starting on Sunday, Mincha and Maariv will be held downstairs during the week.

ה‍חל מיום ראשון, מניינים למנחה וערבית בימי חול יתקיימו למטה

This Shabbat at KSYM - השבת בקהילה

Rav Sobol's Parsha Shiur for Children

Will take place immediately after the 8:30 minyan 

 

Children's Groups

Groups will be held in the park this Shabbat starting at 9:30

 

Shiur between Mincha and Maariv

Rabbi Scot Berman will speak on: Contradictions in the Torah: Introducing the Interprative Methodology of HaRav Mordechai Breuer.

 

Daf Yomi between Mincha and Maariv

Shiur by Ovi Jacob will be held between the later Mincha and Maariv

 

Gemara Shiur with Rav Chaim Navon

Will take place this week

 שיעור על הפרשה לילדים ע"י הרב סובול

יתקיים מיד אחרי המניין שחרית ב8:30

  

קבוצות לילדים

 הקבוצות תתקיימו השבת בפארק ב9:30

 

שיעור בין מנחה וערבית

הרב סקוט ברמן יעביר את השיעור

 

שיעור בדף יומי

ע"י עובי ג'קוב, בין מנחה מאוחרת וערבית

 

שיעור בגמרא ע"י הרב חיים נבון

השיעור יתקיים השבת

‍Rav Sobol Shiur Updates - עדכונים על שיעורים ע"י הרב סובול

‍English Parsha Shiur

Rav Sobol's Parsha Shiur in English takes place every Friday in the Bet Midrash, after the 8:15 minyan.

 

Daf Yomi with Rav Sobol

Rav Sobol is starting to give a Daf Yomi shiur in Hebrew every morning at 7.30 am. It will be given daily upstairs ( by the Rav's chair ) for 45 minutes followed by Shachrit at 8.15 am. 

 

He is starting with Masechet Nedarim ( bli neder ) this Thursday Oct 27, 2022 .

 

Rav Sobol is encouraging anyone who has been interested or considering learning Daf Yomi to join him.

 

Contact Moshe Fisher at moshefishermd@yahoo.com with any questions.

שיעור בפרשת השבוע באנגלית

‍השיעור של הרב בפרשת השבוע באנגלית מתקיים בימי שישי בבית המדרש, אחרי המניין של 8.15

 

שיעור בדף יומי ע"י הרב סובול

רב סובול יתן שיעור בדף היומי בעברית כל בוקר בשעה 7.30 . השיעור יתקיים למעלה בהיכל ( ליד כסא של הרב) ל-45 דקות עד תפילת שחרית של 8.15.

 

רב סובול יתחיל ללמד מסכת נדרים ( בלי נדר ) ביום חמישי הקרוב 27/10/22  ב' מרחשון התשפ"ג. 

הרב מעודד כל אחד שחשב או חלם ללמוד את דף היומי להצטרף אליו.

 

 

אפשר להתקשר למשה פישר במייל moshefishermd@yahoo.com עם שאלות בנושא.

‍Weekly Shiur for Women by Rabbanit Yaffit Clymer

שיעור שבועי ע"י רבנית יפית קלימר

Rabbanit Yafit Clymer will be teaching a weekly shiur on Thursday mornings at the Katz home, Rivka Imeinu 7, Apt 1, 8:30- 9:30 am.

 

The topic is  “Good and Evil in Jewish Thought”.  

 

Registration and payment to Matan at https://www.matan.org.il/en/programs/good-and-evil-in-jewish-thought/.  

 

Class begins Thursday October 27, 2022.  Come for a free trial class!


ש‍יעור שבועי יתקיים בימי חמישי ע"י הרבנית יפית .  קלימר בבית משפחת כץ , רבקה אמנו 7/1ת 8:30-9:30

 

הנושא: Good and Evil in Jewish Thought

 

הרשמה ותשלום למתן:

https://www.matan.org.il/en/programs/good-and-evil-in-jewish-thought/

 

השיעור מתחיל ביום חמישי ה27 באוקטוגר

בואו לשיעור ניסיון חינם!

  

Semichat Chaver program - תוכנית סמיכת חבר

The new semester of the Semichat Chaver program begins in ten days, on Sunday night, October 30 (eve of 6 Marcheshvan) at KYSM at 8:00 PM.

 

This semester we will be studying the laws of Nidah and Mezuzah from the sources. The learning is in depth but accessible to all backgrounds. The shiurim will be delivered in English by Rav Steven Pruzansky and is open to adult males. 

 

Come and join this exciting program, which 

 includes Torah thoughts on Parshat Hashavua as well. 

 

The shiurim take place every Sunday night at 8:00 pm.

הזמן החדש של תוכנית סמיכת חבר מתחיל בעוד עשרה ימים ביום ראשון בערב, ליל ו׳ מרחשוון, 30.10.22 ב20:00 בקהלת שערי יונה מנחם    נלמוד הלכות נדה והלכות מזוזה מהמקורות.

השיעור יועבר באנגלית על ידי הרב שמואל פרוזנסקי ופתוח למבוגרים.

 

בואו ותצטרפו ללימוד מרגש, כולל דברי תורה ומוסר על פרשת השבוע

השיעורים יתקיימו בכל שבוע, ראשון בערב ב-20:00. 


‍General Information - מידע כללי

N‍EW!  Link to all Links

For all of the links you need on a regular basis, just go to https://linktr.ee/ksym

 

Defibrillator

Please note that the defibrillator is located in the closet in the main lobby on the right hand side.


New members

If you know of any families who have recently moved to the area and who are considering joining our community, please let the Welcome Committee know: welcome@ksym.org.il.


Visiting speakers

If you know of guests coming to the community who might be interested in giving a shiur, please contact Elli Fischer at fischer.tirgum@gmail.com


Layning, Davening for the Amud, Aliyot

If you are interested in leading services, leining or would like an aliyah, please contact the Gabbaim of the relevant minyan: see list below.


Submitting Information to the Weekly Newsletter

Please email comms@ksym.org.il if you have an item to include in the weekly newsletter. 


Contact List

Rav Sobol: ravsobol@ksym.org.il

Dov Katz, President 

dov.katz@ksym.org.il

 

Whatsapp Groups

 


Communication/emails/notices: comms@ksym.org.il


Administrator:

Please email Mrs. Rivkah Biron at administrator@ksym.org.il for any financial queries, and queries regarding renting of the social hall.


Gabbaim:

gabbaim@ksym.org.il

​shabbat700am@ksym.org.il

shabbat830am@ksym.org.il

shabbat900am@ksym.org.il

netz@ksym.org.il

weekday700am@ksym.org.il

weekday815am@ksym.org.il

teenminyan@ksym.org.il

zmanim@ksym.org.il

חדש - לינק לכל הלינקים

לכל הלינקים שאתם משתמשים באופן קבוע - https://linktr.ee/ksym

 

 דפיברילטור

הדפיברילטור ממוקם בארון בלובי הראשי בצד ימין 


חברי קהילה חדשים

אם ידוע לכם על משפחה שעברה לאחרונה לשכונה שמעוניינת להצטרף לקהילה, נא להודיע למייל 

 welcome@ksym.org.il.


מרצים אורחים

אם ידוע לכם על אורח/ת המגיע לקהילה שמעוניין/ת להעביר שיעור, אנא צרו קשר עם אלי פישר 

fischer.tirgum@gmail.com


עליות, בעלי תפילה, בעלי קריאה

מי שמעונין להיות בעל קורא, בעל תפילה, או שמעוניין לקבל עליה, נא להיות בקשר עם גבאי המניין הרלוונטי - רשימה למטה במידע כללי (למטה)


להוסיף מידע לעלון השבועי

אם יש לכם מידע להוסיף לעלון השבועי בבקשה לשלוח מייל ל comms@ksym.org.il


רשימת תקשורת

הרב סובול: ravsobol@ksym.org.il

דב כץ, נשיא: dov.katz@ksym.org.il

הודעות, מיילים, וכו': comms@ksym.org.il


קבוצות וואטסאפ

 

להצטרף לקבוצה להודעות לקהילה--

https://chat.whatsapp.com/HtbsM0VlPW0IQtm0zJJo0L

 

היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת וואטסאפ  שלהרב סובול:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת וואטסאפ לשאלות: 

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

הכניסם לקבוצת וואטסשפ לבני נוער עם לינק 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

הכניסו לקישור זה להצארף לקבוצת וואטסאפ לנושאים בדף יומי

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ של טלי סובול לנשים על פרשת השבוע - 

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform 

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ

לסבים שחברי הקהילה

https://chat.whatsapp.com/GAuxjnGCXv5KWCU4OftyhN

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ

למניין נץ

https://chat.whatsapp.com/Ce1O4NiZlbpH6QoraoUajY 


  

המנהלת האדמיניסטרטיבית:

אם ברצונכם ליצור קשר עם רבקה בירון, המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית הכנסת,

עם שאלות בנוגע להשכרת האולם שמחות או עניינים כספיים,​ יש לשלוח מייל 

ל administrator@ksym.org.il  


גבאים:

​ gabbaim@ksym.org.il

​shabbat700am@ksym.org.il

shabbat830am@ksym.org.il

shabbat900am@ksym.org.il

netz@ksym.org.il

weekday700am@ksym.org.il

weekday815am@ksym.org.il

teenminyan@ksym.org.il

zmanim@ksym.org.ilKehillat Shaarei Yonah Menachem - ‍קהילת שערי יונה מנחם

אפרים 13 מודיעין
ksym.org.il

 

לכל המידע - תרומות, הצטרפות, קבוצות פייסבוק, ווטסאפ היכנסו ל

 https://linktr.ee/ksym


For all information - donations, joining, facebook, and whatsapp groups, go to

https://linktr.ee/ksym

 

Unsubscribe