You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Shabbat Parshat Behar-Bechukotai -שבת פרשת בהר-בחוקותי

Shabbat Parshat Behar-Bechukotai -שבת פרשת בהר-בחוקותי


  Shabbat Parshat Behar-Bechukotai -שבת פרשת בהר-בחוקותי

‍Davening Times - זמני תפילה

 ‍זמנים לימי חול

 שחרית נץ* (למעלה) ביום ראשון: 5:25

שחרית נץ* (למעלה) ביום חמישי: 5:23

7:00 למעלה

8:15 למעלה


 

יום שישי

 שחרית:

5:22, 7:30, 8:15, 9:00

 

מנחה

19:17

 

 

ערבית - למטה

 19:50, 22:00

  

לדעת זמני נץ נא להצטרף לקבוצת ווטסאפ*https://chat.whatsapp.com/Ce1O4NiZlbpH6QoraoUajY   זמנים לשבת

ליל שבת

מנחה מוקדמת: 13:30

מנחה מוקדמת לשבת מוקדמת: 17:47

הדלקת נרות מוקדמת: 18:02

     הדלקת נרות: 19:05

מנחה:  19:12

 (למעלה ולמטה)

   

שחרית

נץ (למעלה): 5:11

7:00 - למטה

8:30- למעלה

 9:00- למטה

   סוף זמן קריאת שמע: 9:10

סוף זמן תפילה: 10:19

 

 שיעור פרקי אבות עם שני סולו

16:45

 

לימוד הורים וילדים

16:45

 

מנחה

    17:30

18:55

 

דף יומי

 בין מנחה וערבית

 

 שיעור ע"י הרב סקוט ברמן

 בין מנחה וערבית

 

ערבית, צאת שבת

20:01

 

Mazal Tov - מזל טוב

Mazal Tov to David and Atara Libman on the Bar Mitzvah of Coby and the Bat Mitzvah of Ariella!

 

The congregation is invited to a kiddush in the shul celebrating the two smachot!


מל טוב לדוד ועטרה ליבמן לרגל בר המצווה של קובי ובת המצווה של אריאלה

 

הציבור מוזמן לקידוש בבית הכנסת לכבוד השמחות

 

Important Reminder for Building Fund Members

- תזכורת חשובה לחזרי קרן הבנין

Earlier this week an important letter was sent to our building fund / Amuta members regarding renewal of the rabbi’s contract.  Please take time to vote using the link provided in that letter, or in person on motsei Shabbat 20.5 at the shul, from 20:30-22:00.  

השבוע, מכתב חשוב נשלח לחברי קרן הבניין / עמותה לגבי חידוש חוזהו של הרב. ‏נא להצביע דרך הקישור שנשלח במייל או בבית כנסת במוצ״ש הבא ה20.5 בין השעות 20:30-22:30

 

Special Shiurim this Shabbat - שיעורים מיוחדים השבת

Shiurim after Shacharit

After Shacharit the Rav will give give a shiur for children

 

After the Rav's shiur, Rabbi David Silverstain will speak on the topic of " Rav kook and the challenge of petitionary prayer"

 

Shiur after Mincha

We are very happy to host a Shiur given by Professor Chaim Saiman after the 5:30 mincha. Title: "Torah Study: The Medium and the Message: Analyzing Menachot 99b"


 

Professor Chaim Saiman holds a Chair in Jewish law at Villanova University’s Charles Widger Law School and is a Dayan on the Beth Din of America.

שיעור אחרי שחרית

אחרי התפילה יש שיעור לילדים  מאת הרב


אחרי שיעור של הרב יש שיעור מאת הרב דוד סילברשטיין באנגלית

 

שיעור אחרי מנחה

פרופסר חיים סלמן ימסור שיעוד על מסכת מנחות דף צ"ט

 

השיעור יתקיים באנגלית


 

 

This Shabbat at KSYM - השבת בקהילה

For information about youth activities, see the KSYM Youth section below

 

Chabura - Chassidut on the weekly Parsha

There will be a chabura on chasidut on the parsha before the 8:30 minyan (at around 7:45). 
To get learning material prior to Shabbat please join the WhatsApp group for the chabura: 

 

 

Gemara Shiur with Rav Chaim Navon

Will take place at 10:45

 

Parent-Child Learning

We continue with Parent-Child learning this week in the social hall downstairs at 4:45 PM. To sponsor click here:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oBnPEtwqsPR3R7t1h9lmNu6_YENGLSWYxy5GXVvJEM/edit?usp=sharing

 

Pirkei Avot Shiur 

with Shonny Solow will take place at 4:45 in the Beit Midrash


Shiur between Mincha and Maariv

Will be given by Rabbi Scot Berman  on the topic: A Different Literary Analysis to Chapter One of Mishnayot B’rachot"

 

Daf Yomi between Mincha and Maariv

Shiur with Ovi Jacob

למידע על בני נוער, נא לפנות לחלק על בני נוער

למטה

 

חבורת חסידות בפרשה

חבורה בחסידות בפרשה לפני מניין של 8:30 ( אז בסביבות 7:45.)
לקבל חומר לימוד נא להצטרף לקבוצת הווטסאפ של החבורה 


שיעור בגמרא ע"י הרב חיים נבון

יתקיים בשעה 10:45

 

 

לימוד הורים וילדים

יתקיים באולם למטה בשעה 16:45

לחסות לחצו כאן

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oBnPEtwqsPR3R7t1h9lmNu6_YENGLSWYxy5GXVvJE

M/edit?usp=sharing

 

שיעור בפרקי אבות

עם שני סולו יתקיים בשעה 16:45 בבית המדרש

   

שיעור בין מנחה וערבית

הרב סקוט ברמן יעביר את השיעור

 

שיעור בדף היומי

בין מנחה וערבית

 


 

 

This Week at KSYM - השבוע בקהילה

Link to details and rules https://bit.ly/41yLTF4 Further questions to lilmod@ksym.org.il

שאלות
קישור לפרטים וכללים

‍KSYM Youth - בני נוער של הקהילה

 Rav Sobol's Parsha Shiur for Children

will take place immediately after the 8:30 minyan  

 

Children's Groups

 •  3-5 Year Olds in Rabbi's Classroom
 • Grades 1-2 start in Mamad, go to park at 9:50 for Parsha, game and kiddush
 • Grades 3-5: if nice outside in park.  If not, back of social hall

 

Children's Group Schedule

 • 9-9:10: 2 leaders in Mamad, give out Shabbat cereal
 • 9:10-9:20: Settling in, talking, older kids go to park, counselors coming back for late kids until 9:20
 • 9:20-9:35: Davening
 • 9:35 - 10:00: Group Games
 • 10:00-10:15: Parsha and parsha games
 • 10:15-10:25: Older kids in park, younger kids story time
 • 10:25-10:30: Kiddush, in a circle, give out snacks
 • 10:30: Drop off kids at shul 

 

 

 

 שיעור על הפרשה לילדים ע"י הרב סובול

יתקיים מיד אחרי המניין שחרית ב8:30

 

   קבוצות לילדים

בני 3-5 בכיתה של הרב


כיתות א'-ב' מתחילות בממ"ד, יוצאים לפארק ב-9:50 לפרשה, משחק וקידוש


כיתות ג'-ה': אם נחמד בחוץ בפארק. אם לא, בחלק האחורי של האולם למטה

 

 

תוכנית

9-9:10: 2 מנהיגים בממ"ד, מחלקים דגני שבת

9:10-9:20: מתמקמים, מדברים, ילדים גדולים יותר הולכים לפארק, יועצים חוזרים לילדים מאחרים עד  

9:20-9:35: תפילה

9:35 - 10:00: משחקי קבוצה

10:00-10:15: משחקי פרשה ופרשיות

10:15-10:25: ילדים גדולים יותר בפארק, שעת סיפור לילדים צעירים יותר

10:25-10:30: קידוש, במעגל, מחלקים חטיפים

10:30: החזרת הילדים לבית הכנסת

  


 

 

Bakers Needed - דרושים אופים

 

Save the Date - שריינו התאריך

 

In the Community - בקהילה

 

Mark Your Calendars - שמרו את האריך

 

R‍av Sobol's Shiurim -   שיעורים ע"י הרב סובול

‍Shiur Tzurva Merabanan (Hebrew)

Rav Sobol's shiur for men on Tzurva Merabanan in Hebrew takes place on Wednesdays at 9:15 pm in the shul

 

Shiur on the Parsha (English)

Rav Sobol's Shiur on the Parsha in English takes place on Fridays after the 8;15 minyan in the shul.

 

Halacha Shiur  (English)

Rav Sobol's Halacha Shiur in English takes place on Tuesdays after the 8:15 minyan in the shul.

 

Shiur on Masechet Sanhedrin (Hebrew) - NEW LINK

Rav Sobol's shiur on Masechet Sanhedrin in Hebrew takes place on Sundays and Wednesdays at 8:15 on Zoom.  https://us02web.zoom.us/j/84737698807?pwd=RHBMMllxMDE1dDBWbUd2b0drT1k0UT09

 

Daf Yomi (Hebrew)

Takes place in the classroom starting at 7:30 (by the Rav's chair) for 45 minutes followed by Shachrit at 8.15 am. Feel free to contact at moshefishermd@yahoo.com with any questions or concerns.

  

שיעור צורבא מרבנן - עברית 

שיעור "צורבא מרבנן" של הרב לגברים מתקיים בימי רביעי בשעה 21.15 בבית הכנסת

 

שיעור בפרשת השבוע של הרב - אנגלית

שיעור בפרשת השבוע של הרב באנגלית מתקיים בימי שישי אחרי המניין של 8.15 בבית הכנסת

 

שיעור בהלכה של הרב - אנגלית 

.שיעור בהלכה של הרב באנגלית מתקיים בימי שלישי אחרי המניין של 8.15 בבית הכנסת.


 - לינק חדש!  שיעור של הרב במסכת סנהדרין - עברית

שיעור של הרב במסכת סנהדרין בעברית מתקיים

בימי ראשון ורביעי  בשעה 8.15 בזום

https://us02web.zoom.us/j/84737698807?pwd=RHBMMllxMDE1dDBWbUd2b0drT1k0UT09

 

דף היומי - עברית

 שיעור בדף היומי על ידי רב סובול בעברית כל בוקר בשעה 7.30 .

השיעור יתקיים בכיתה ל-45 דקות עד תפילת שחרית של 8.15. 

 אפשר להתקשר למשה פישר במייל moshefishermd@yahoo.com עם שאלות בנושא.

 


General Information - מידע כללי

 

 N‍EW!  Link to all Links

For all of the links you need on a regular basis, just go to https://linktr.ee/ksym

 

Defibrillator

Please note that the defibrillator is located in the closet in the main lobby on the right hand side.


New members

If you know of any families who have recently moved to the area and who are considering joining our community, please let the Welcome Committee know: welcome@ksym.org.il.


Visiting speakers

If you know of guests coming to the community who might be interested in giving a shiur, please contact Elli Fischer at fischer.tirgum@gmail.com


Layning, Davening for the Amud, Aliyot

If you are interested in leading services, leining or would like an aliyah, please contact the Gabbaim of the relevant minyan: see list below.


Submitting Information to the Weekly Newsletter

Please email comms@ksym.org.il if you have an item to include in the weekly newsletter. 


Contact List

Rav Sobol: ravsobol@ksym.org.il

Dov Katz, President, dov.katz@ksym.org.il

Emails, messages comms@ksym.org.il

 

Whatsapp Groups

 


Administrator:

Please email Mrs. Rivka Biron at administrator@ksym.org.il for any financial queries, and queries regarding renting of the social hall.


Gabbaim:

gabbaim@ksym.org.il

​shabbat700am@ksym.org.il

shabbat830am@ksym.org.il

shabbat900am@ksym.org.il

netz@ksym.org.il

weekday700am@ksym.org.il

weekday815am@ksym.org.il

teenminyan@ksym.org.il

zmanim@ksym.org.il

חדש - לינק לכל הלינקים

לכל הלינקים שאתם משתמשים באופן קבוע - https://linktr.ee/ksym

 

 דפיברילטור

הדפיברילטור ממוקם בארון בלובי הראשי בצד ימין 


חברי קהילה חדשים

אם ידוע לכם על משפחה שעברה לאחרונה לשכונה שמעוניינת להצטרף לקהילה, נא להודיע למייל 

 welcome@ksym.org.il.


מרצים אורחים

אם ידוע לכם על אורח/ת המגיע לקהילה שמעוניין/ת להעביר שיעור, אנא צרו קשר עם אלי פישר 

fischer.tirgum@gmail.com


עליות, בעלי תפילה, בעלי קריאה

מי שמעונין להיות בעל קורא, בעל תפילה, או שמעוניין לקבל עליה, נא להיות בקשר עם גבאי המניין הרלוונטי - רשימה למטה במידע כללי (למטה)


להוסיף מידע לעלון השבועי

אם יש לכם מידע להוסיף לעלון השבועי בבקשה לשלוח מייל ל comms@ksym.org.il


רשימת תקשורת

הרב סובול: ravsobol@ksym.org.il

דב כץ, נשיא: dov.katz@ksym.org.il

הודעות, מיילים, וכו: comms@ksym.org.il


קבוצות וואטסאפ

 

להצטרף לקבוצה להודעות לקהילה--

https://chat.whatsapp.com/HtbsM0VlPW0IQtm0zJJo0L

 

היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת וואטסאפ  שלהרב סובול:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת וואטסאפ לשאלות: 

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

הכניסם לקבוצת וואטסשפ לבני נוער עם לינק 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

 

הכניסו לקישור זה להצארף לקבוצת וואטסאפ לנושאים בדף יומי

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ של טלי סובול לנשים על פרשת השבוע - 

נא למלא את הטופס:

 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9PEC10f5ca5WV9usKLA0ypE9ScZ3sfOampcp_OUtWnaFUw/viewform 

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ

לסבים שחברי הקהילה

https://chat.whatsapp.com/GAuxjnGCXv5KWCU4OftyhN

היכניסו לקישור זה להצטרף לקבוצת וואטסאפ

למניין נץ

https://chat.whatsapp.com/Ce1O4NiZlbpH6QoraoUajY 


  

המנהלת האדמיניסטרטיבית:

אם ברצונכם ליצור קשר עם רבקה בירון, המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית הכנסת,

עם שאלות בנוגע להשכרת האולם שמחות או עניינים כספיים,​ יש לשלוח מייל 

ל administrator@ksym.org.il  


גבאים:

​ gabbaim@ksym.org.il

​shabbat700am@ksym.org.il

shabbat830am@ksym.org.il

shabbat900am@ksym.org.il

netz@ksym.org.il

weekday700am@ksym.org.il

weekday815am@ksym.org.il

teenminyan@ksym.org.il

zmanim@ksym.org.ilKehillat Shaarei Yonah Menachem - ‍קהילת שערי יונה מנחם

אפרים 13 מודיעין
ksym.org.il

 

לכל המידע - תרומות, הצטרפות, קבוצות פייסבוק, ווטסאפ היכנסו ל

 https://linktr.ee/ksym


For all information - donations, joining, facebook, and whatsapp groups, go to

https://linktr.ee/ksym

 

Unsubscribe