You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Shavuot Dvar Torah Contest - תחרות דברי תורה לשבועות

Shavuot Dvar Torah Contest - תחרות דברי תורה לשבועות
What better way to prepare for Z’man Matan Torateinu than preparing a thoughtful, relevant dvar Torah to be shared with the community? 


In honor of Shavuot, KSYM is excited to announce a Dvar Torah Contest for Buchman high school students (boys and girls grades 7-12).  


This program is sponsored by The Bekritsky family in memory of Joel Alan Linsider אברהם יעקב בן שלמה חיים and anonymously for a full recovery of יהושע ישראל בן בלימה Program sponsored by הל בן ב
Requirements: 
 • Choose and Research a topic in Torah that interests you . Delve into the topic by exploring  primary texts, mefarshim and contemporary ideas 
 • Connect  the Dvar Torah to your life, current events, or Jewish life today
 • Write a 750-1,000 word piece , in Hebrew or English, which integrates traditional and contemporary texts, as well as  your own thoughts and perspectives on the subject 
 • A panel of judges will read all submissions, and winners will prepare and present their work to the KSYM community from the pulpit


Grand Prize : The winner of each age group will share his/her Dvar Torah with the community  from the KSYM pulpit on Isru Chag Shavuot, and will receive a gift card.  7/8th graders- 300nis, 9/10 graders- 400nis, 11/12 graders- 500nis.


All participants will be invited to participate in a public speaking workshop. Winners will be expected to participate in the workshop and have a private “practice run” to improve their presentation.


All submitted Divrei Torah will be published and disseminated in a Torah Journal for community learning on Leil Shavuot.


Timeline: 
May 7 - Applicants who wish to receive mentorship and support from Rabbi Steven Pruzansky or Dalia Portnoy (recommended!) must make a request by May 7. Email srpruz@aol.com or daliaportnoy613@gmail.com to request a time slot.
May 16, 9 pm - Last time to submit your dvar Torah in Word or on a shared google doc to  lilmod@ksym.org.il
May 21- Winners Announced. That week there will be a public speaking workshop and “practice” .
May 27-  Isru Chag Shavuot--Winners’ public presentation from the KSYM pulpit after Shabbat tefilla 

 


Small Print:
 • Your Dvar Torah must be your own original work. While we encourage applicants  to learn with and from Torah personalities, parents, teachers and mentors, and even CHAT GPT or other AI apps, all of the written work and ideas that you submit must be your own. In order for your work to be included in the contest, you must provide a list noting all sources that you used to develop your Dvar Torah.  
 • A minimum of 3 submissions per age group are required in order for the contest to take place. 
 • Criteria upon which the content of the written divrei Torah will be judged: 
Informative: 35%
Ingenuity/creativity: 35% 
Inspirational/contemplative: 30%Link to details and rules https://bit.ly/41yLTF4
Further questions to lilmod@ksym.org.il


איזו דרך טובה יותר להתכונן לזמן מתן תורתנו מאשר להכין דבר תורה משמעותי ורלוונטי להעביר לקהילה?
לכבוד חג השבועות, קהילת שערי יונה מנחם נרגשת להודיע ​​על תחרות לתלמידי התיכון של השכונה (בנים ובנות כיתות ז'-יב').


מסובסד ע״י משפחת בקריצקי לעילו נשמת אברהם יעקב בן שלמה חיים , ולרפואת יהושע ישראל בן בלימה
 
הדרישות
עליכם לבחור ולחקור נושא בתורה שמעניין אתכם. העמיקו בנושא על ידי חקירת טקסטים ראשוניים, מפרשים ורעיונות עכשוויים.
חברו את הדבר תורה למשהו בחייכם, לאירועים עכשוויים או לחיי יהדות כיום.
כתבו 1,000-750 מילים בעברית או באנגלית, ושלבו טקסטים מסורתיים ועכשוויים עם המחשבות ונקודות המבט שלכם בנושא.
פאנל שופטים יקרא את כל העבודות שיוגשו, והעולים לגמר יציגו את עבודתם בפני השופטים.

הפרס הגדול: הזוכים בתחרות יעבירו את דברי התורה שלהם לקהילה מהבימה של KSYM בשבת, ערב שבועות, ויזכו בפרסים בסך 500 ש"ח לכיתות י"א וי"ב, 400 ש"ח לכיתות ט' וי' ו-300 ש"ח לכיתות ז' וח

כל המשתתפים יוזמנו להשתתף בסדנת 'דיבור בפני קהל'. הזוכים יצפו להשתתף בסדנה ולערוך "תרגול" פרטי לשיפור ההצגה שלהם
כל דברי התורה יפורסמו ויופצו בחוברת ללימוד קהילתי בליל שבועות

לוח הזמנים:
יום ראשון 7 במאי - מועמדים המעוניינים לקבל הדרכה ותמיכה מהרב פרוזנסקי או דליה פורטנוי (מומלץ!) חייבים להגיש בקשה עד 7 במאי. יש לשלוח מייל לכתובת  daliaportnoy613@gmail.com

יום שלישי 16 במאי- 9 בערב --הזמו האחרון לשליחת דבר התורה ל
דרך וורד או שיתוף גוגלדוק
יום ראשון 21 במאי -הכרזה על הזוכים.  במשך השבוע הזוכים ילווו ע׳י מבוגרים לעבוד על הצגת דבר התורה בפומבי
שבת 27 במאי- הזוכים יציגו ויעבירו את דבר תורה שלהם לקהילה

תנאי ההשתתפות בתחרות:
 • הדבר התורה חייב להיות עבודה מקורית שלכם. אנו מעודדים את המועמדים ללמוד עם אישים, הורים, מורים ומדריכים, ואפילו עם ChatGPT וכדומה, אך כל היצירות הכתובות והרעיונות הנשלחים חייבים להיות משלכם. על מנת שהעבודה שלכם תיכלל בתחרות, עליכם להציג את רשימת כל המקורות שבהם השתמשתם כדי לפתח את דבר התורה שלכם.
 • נדרשות לפחות 3 הגשות בכל שכבת גיל לקיום התחרות.
 • הקריטריונים שעליהם יישפטו תוכנם של דברי התורה הכתובים:
  תוכן: 35%
  יצירתיות: 35%
  השראה: 30%


שאלות?
קישור לפרטים וכללים
Kehillat Shaarei Yonah Menachem - ‍קהילת שערי יונה מנחם

אפרים 13 מודיעין

לכל המידע - תרומות, הצטרפות, קבוצות פייסבוק, ווטסאפ היכנסו ל

 

https://linktr.ee/ksym

For all information - donations, joining, facebook, and whatsapp groups, go to

https://linktr.ee/ksym

ksym.org.il    Shul Facebook Page  Chessed Community on Facebook

Unsubscribe