English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 • שבת פרשת

  אמור
 • מנחה מוקדמת

  17:40
 • הדלקת נרות מוקדמת

  לא לפני 17:55
 • הדלקת נרות

  18:57
 • מנחה/קבלת שבת

  19:04
 • שחרית

  5:21, 7:00, 8:30, 9:00
 • שחרית לבני נוער

  9:00
 • סוף זמן קריאת שמע

  9:15
 • סוף זמן תפילה

  10:22
 • מנחה

  17:30, 18:50
 • ערבית וצאת שבת

  19:53

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

הרשמה לניוזלטר

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון