English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 • שבת פרשת

  תרומה-זכור
 • הדלקת נרות

  17:07
 • מנחה/קבלת שבת

  17:14
 • שחרית

  5:44, 7:00, 8:30
 • פרשת זכור

  אחרי המנין של נץ אחרי המנין של 7:00 10:15 11:20
 • סוף זמן קריאת שמע

  9:05
 • סוף זמן תפילה

  10:01
 • מנחה

  16:30
 • ערבית וצאת שבת

  18:04

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

הרשמה לניוזלטר

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון